De Veranda | Almere

36 verandawoningen

Al in de jaren ’70 gaf de gemeente Almere de opdracht een productiebos aan te leggen om daar op een later tijdstip woningbouw te realiseren. Door de vaksgewijze indeling konden er eenvoudig kavels ‘uitgehakt’ worden. Na ruim dertig jaar aan ons de vraag om in een van deze boskamers nieuwbouw te realiseren. En zo verrezen er, in een polderstad vol Vinex, 36 verandawoningen omzoomd door populieren!

De Veranda was in meerdere opzichten bijzonder. Zo werden alle woningen omgeven door een gezamenlijke tuin. Om het geheel een nog ruimtelijker uitstraling te geven werden de verandawoningen in blokken van drie en vijf woningen in een los patroon over de kavel verdeeld. Door taluds aan te leggen ontstonden hoogteverschillen. De auto’s konden zo onder de woningen worden geparkeerd, terwijl ‘voorin de heuvel’ een extra berging, hobby- of fitnessruimte, sauna of thuisbioscoop kon worden gerealiseerd.

Geïnspireerd op de barnhouses van William Turnbull gaat de architectuur op in zijn  omgeving. Deze is ook uiterst functioneel. Zo biedt de tot aan de grond doorlopende kaprand beschutting. De veranda’s geven vrijheid en verbondenheid. Daarnaast zijn er veel bijzondere en duurzame materialen toegepast, zoals cementgebonden sidings, zink, pannen of cederhout. En de bewoners? Uit een enquête bleek dat 60% geïnteresseerden van het eerste uur koper werd. De Veranda plaveide de weg voor gelijksoortige projecten in Nederland.