Werelds wonen

Werelds wonen

Een halve eeuw in ontwikkeling

Projectontwikkeling is een ervaringsvak. Al zo’n 65 jaar ontwikkelen wij bouwplannen in binnen- en buitenland. Nog voor het vak van projectontwikkelaar een naam had. Inmiddels staat alweer de derde generatie aan het roer van NCB. Onze grote kracht? Kleinschalige en middelgrote woningbouwprojecten. We denken niet in die grote uitbreidingswijk, eerder in dat deelproject. En daar waar we het verschil kunnen maken. Naast de ontwikkeling van vastgoed beheren we ook. Bij combinatieprojecten met koop- en huurwoningen kan dat een voordeel zijn. Wie met ons samenwerkt, ontdekt dat wij goed luisteren, durven doen en anders kijken. Maar kom dat vooral zelf ervaren.

Synergie door samenwerking

Wat we doen noemen we bewust ‘projectrealisatie’. Samen kijken naar een ontwikkelingsvraagstuk, plannen maken en realiseren. Ook kopers betrekken we hierbij. Dat levert vaak verrassende inzichten op. Ook zien we de enorme betrokkenheid en de efficiency tijdens het proces. Een modus waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn expertise in te brengen. Van technisch bouwkundige en makelaar tot marketeer. Van (landschaps)architect tot aannemer. En van stedenbouwkundige tot binnenhuisstylist. De lijnen zijn kort, de organisatie plat. Bij al onze keuzes staat de toekomstige bewoner centraal. Alleen door hen worden onze plannen werkelijkheid.

Samen uit, samen thuis

Onze kopers zijn trots op hun huis. Dat kan alleen als je iets bijzonders ontwikkelt. Wij laten ons hierbij vaak inspireren door wereldse architectuur en vertalen die naar Nederlandse schaal. In onze optiek is je thuis voelen geen systeembouw. Wat mooi is, blijft. Onze woningen zijn niet alleen prettig om in leven, maar tegelijk een investering in duurzaamheid. Afgestemd op de omgeving en ontwikkeld vanuit een eigen idee en een helder concept. Binnen stedenbouwkundige richtlijnen, bestemmingsplannen en contouren halen wij de maximale kwaliteit naar boven. Beter gezegd: wij doen het net iets anders, zonder dat het zo exceptioneel is, dat je het niet nog een keer zou doen. In onze optiek komen belangen vroeg of laat samen. Met open vizier gaan we erin en smeden we een hecht projectteam. We blijven ontdekken, maar komen altijd thuis.

Realistische plannen

Bent u werkzaam bij die gemeente met nieuwbouwplannen, verantwoordelijk voor een binnenstedelijke ontwikkeling of een herontwikkelingslocatie? Bent u eigenaar van grond of vastgoed of heeft u een uitdaging? Laat ons er eens vrijblijvend een blik op werpen. Wilt u monumentaal erfgoed inpassen in nieuwbouw? Overweegt u herbestemming of wilt u de gebruiksfunctie van bestaande bouw veranderen? Mits woningbouw het uitgangspunt is, kijken we graag met u mee. Of uw plannen haalbaar zijn, weten wij meestal snel. Of we maken ze haalbaar. Dat is de kracht van ruim een halve eeuw ervaring.